A pécsi szerdai nevelés és móvelődéstörténet előadások során maga az előadó az oktatási rendszer történetét – elsősorban társadalomtörténeti keretben tekinti át. A neveléstörténet kurzus során – a tárgy hagyományainak megfelelően - a hallgatóknak számos nagy pedagógiai gondolkodóval, neveléstudóssal is meg kell ismerkedniök. Ezt hivatottak megkönnyiteni a kiselőadások – egyenként 20 percben.

 

Kiselőadást tartani minden hallgatónak kötelező.

 

A kollokviumba beszámit a kiselőadáson nyújtoitt teljesitmény.

 

21 előadást ajánlok fel, egy előadásban vagy egy-egy szerzőről (pl.2,3,4. előadás esetében), vagy egy csoportról (a Pukánszky-Németh féle neveléstörténet logikája szerint)pl. 1,6.,7. előadás keretében)

 

A kiselőadásokra az általam megadott napokon kerülhet sor:

 

október 11: 1,2,3,4,5 sz. előadás

október 25: 6,7,8,9,10 sz. előadás

nov 8: 11,12,13,14,15 sz. előadás

nov 22: 16,17,18,19,20,21. sz. előadás

 

Ha valaki az adott napon beteg lenne legkésőbb a következő alkalommal megtarthatja a kiselőadást.

 

A jelentkezés módja: a Neveléstudományi Intézet titkárságán (a Paulus bejárattal szemben kezdődő földszinti folyosón jobbra a második ajtó) lehet találni két jelentkezési lapot: az egyikre a szerda délelőtti a másikra a szerda délutáni kurzusra járók iratkozhatnak fel, nevüket az egyes témák mellé beirva.

 

 

TÉMÁK

 

 

1.  Humanista gondolkodók véleménye a nevelésről

   - Rotterdami Erasmus

   - Juan Luis Vives

   - Francois Rabelais

   - Michel de Montaigne

2. Johannes Amos Comenius

3. John Locke

4. Rousseau

5. Pestalozzi

6. A német filozófiai pedagógia

 - Kant

 - Fichte

 - Hegel

 - Schleiermacher

7.  A pedagógia önálló tudománnyá válásának kezdetei

- Trapp

- Milde

8.  Herbart

9. Herbart követői

-Ziller

-Stoy

-Rein

-Willmann

 

10  A Herbart-kritika megjelenése

 -Usinszkij

 -Tolsztoj

11. A pozitivizmus hatása a pedagógiára

August Comte

Herbert Spencer

Alexander Bain

 

12 Evolucionizmus és materializmus

13) Az "életfilozófia" hatása

- Schopenhauer

- Friedrich Nietzsche

- Bergson

o 

14. A budapesti iskola

 - Lubrich Ágost

 - Kármán Mór

 - Fináczy Ernő

 - Weszely Ödön

  - Prohászka Lajos

15. A kolozsváriak

- Felméri Lajos

- Schneller István

- Imre Sándor

16 A debreceni egyetem "pedagógiai iskolája"

- Mitrovics Gyula

- Karácsony Sándor

17. Nagy László és a magyar reformpedagógusok pedagógiája

 

18. reformpedagógia

- William James

- Dewey

- Eduard Claparede

- Maria Montessori pedagógiája

- Ovide Decroly pedagógiája

- Adolphe Ferriere

- Rudolf Steiner munkássága

- Helen Parkhurst

- Georg Kerschensteiner

- Celestin Freinet

- Makarenko

 

 

19 Más tudományos hatások

 W. Dilthey

 Spranger

 

20 Szociál ás morálpedagógia

- Emile Durkheim

- Paul Bergemann

- Paul Barth

- Paul Natorp

- Foerster

 

21 A nagy pszichológiai iskolák hatása

 

 

Az előadások alapanyagául javasoljuk a

 

Pukánszky-Németh féle neveléstörténetet http://mek.oszk.hu/01800/01893/ - s az abban az egyes témákhoz felsorolt irodalmat.

A magyar pedagógiai Lexikont http://www.pedagogia-online.hu/modules.php?name=PedLex

A Pallas Lexikont http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/

Fináczy: Az újkori nevelés története http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat?infile=virt_keret.html&oid=385707&dok=/scripts/SGML/BHISGMLtr?finaczyujkori/finaczyujkori0000.sgml

És természetesen a neveléstörténeti szöveggyüjteményeket, melyekben eredeti müvek részletei találhatóak:

Neveléstörténeti szöveggyűjtemény (Mészáros István, Németh András és Pukánszky Béla összeállításában)

 

Javasoljuk továbbá tanulmányozni a http://opac.opkm.hu/ oldalt.